Version 24.07.17a
School Afrikaanse Hoër Seunskool
Telephone 0123443805
 
 
Leerder se besonderhede      
Jaar waarvoor aansoek gedoen word  *
select
   
Voornaam  *    
Van  *    
Graad waarvoor aansoek gedoen word  *
select
   
Geslag  *
select
   
Tipe ID  *
select
   
ID-nommer  *    
Ouer se besonderhede      
Naam  *    
Selfoonnommer  *
select
 
E-pos  *